Voorwaarden voor overschrijving

Overschrijven naar een andere vereniging is alleen mogelijk na inlevering van het in bruikleen gegeven kledingpakket en wanneer het betrokken lid geen financiële verplichtingen (contributie en/of boetes) meer heeft bij sv RAP.