Samenwerking Sv RAP & DTA

Sv RAP is een club met een fantastische geschiedenis. Sinds het afgelopen seizoen krijgen onze jeugdteams een steeds belangrijkere rol binnen onze bruisende vereniging.

De ambities zijn er om zowel in aantal jeugdleden te groeien als in de kwaliteit van de jeugdopleiding. Met Dream Team Academy (DTA) is een samenwerking aangegaan om de gehele jeugdafdeling een flinke kwaliteitsimpuls te geven.

Het afgelopen seizoen hebben we elkaar op alle vlakken beter leren kennen en veel leermomenten gehad. Met alle goede intenties van beide partijen zullen vanaf heden nog beter op elkaar worden  afgestemd.

Dit is een proces dat tijd nodig heeft en ook begrip. Niet alleen naar elkaar toe maar juist ook met en voor elkaar.

Prestatie en Recreatie zal in balans gebracht moeten worden waarin ook de prestatie binnen de recreatie wordt nagestreefd. DTA zal de prestatietak op zich nemen en de Recreatie ondersteunen. De prestatie-afdeling heeft een zeer ambitieuze visie, elke speler beter kunnen maken met als verlengstuk het opleiden voor Betaald Voetbal. Deze prestatie-afdeling gaat gepaard met strengere regels en bijbehorende  kosten. Hier horen uiteraard meer trainingen en meer persoonlijke aandacht bij.

De RAP Jeugdorganisatie maakt mede hierdoor stappen vooruit. De Jeugdcommissie is het overkoepelend orgaan en is verantwoordelijk voor de hele jeugd. Daarbinnen zal er een Hoofd Opleiding zijn voor de Prestatieteams en één voor de Recreatieteams. Zo kan er voor iedereen een passend voetbalaanbod geboden worden. Meer over de visie en werkzwijze van DTA kun je vinden op: www.dreamteamacademy.nl

RAP heeft nooit eerder een jeugdplan gehad. Met ondersteuning vanuit de KNVB en samenwerking met DTA is er nu een duidelijk plan ontstaan voor de jeugd waarbij zowel RAP als DTA hun eigen unieke identiteit kunnen behouden en vanuit daar elkaar versterken.

Wij willen iedereen een fijne en fitte zomer toewensen en hopelijk zien wij jullie allemaal tijdens de seizoen opening op Zondag 25 augustus.

Met sportieve groet,

Hoofd Jeugdcommissie:

Kevin Matzen & Vanessa Leerdam

Hoofd Opleiding Prestatie & Recreatie:
Orson Naarendorp & Kevin Matzen