RAP VOETBALSCHOOL

22 februari tot en met 26 februari 2021 Voetbalkamp 10.00 tot 16.30 uur

12 juli tot en met 16 juli 2021                  Voetbalkamp 10.00 tot 16.30 uur

Iedere zondag tussen 09.00 en 12.00 uur de  RAP- voetbalschool voor alle jongens en meisjes vanaf 7 tot 12 jaar.

info: voetbalschool@svrap.nl

Kevin Matzen.06-13290624