OPZEGGEN LIDMAATSCHAP svRAP

Leden die het lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit te doen voor 31 mei 2017.

Je ontvangt van deze opzegging per mail een bevestiging en uiteraard alleen indien de volledige contributie en boetes

van het afgelopen seizoen zijn voldaan.

Te laat of in het geheel niet opzeggen houdt in dat het lidmaatschap wordt verlengd en de

contributie voor het nieuwe seizoen dient te worden betaald.

Dus niet opzeggen bij de aanvoerder, leider of trainer maar uitsluitend per mail naar:

info@svrap.nl

Bestuur van de svRap