Samen houden wij RAP schoon!

Met 3 natuurgrasvelden en 1 kunstgrasveld weten we dat we op een van de mooiste sportparken van Amsterdam voetballen. Tegelijkertijd delen we die ruimte en schoonheid met enorm veel dieren, zoals konijnen, hazen, fazanten, eenden, zwanen en nog heel veel meer. En om een goed buur te zijn, zorgen we ervoor dat we het sportpark schoonmaken van plastic, glas en overig troep. Zo ook afgelopen weekeinde. Na afloop van de training hebben alle jeugdleden een grote schoonmaak gehouden.

Jeugdcommissie svRap

Kevin Matzen en Nikola Pavloff

PARKEREN op Sportpark ’t Loopveld

Namens de beheerder van ons mooie Sportpark doen wij een dringend beroep op onze leden en andere bezoekers van het Sportpark om hun auto te parkeren op de parkeerterreinen aan de Aanloop(bij VVV) of de Saskia van Uylenburgweg. De wandeling naar de sportvelden kan dan gebruikt worden als warming-up of gezonde lichaamsbeweging.

Momenteel worden op vrijdagavond geen verkeerspaaltjes geplaatst bij de ingang Aanloop. Hierdoor ontstaan er op de woensdag, zaterdag en zondag gevaarlijke situaties tussen enerzijds scooters/fietsers/wandelaars en anderzijds auto’s die proberen te parkeren, draaien, spelers afzetten etc. Zorg er dan dus voor dat jouw auto niet meer bij Rap geparkeerd staat.

Bestuur svRap

In Memoriam Hans van Zwieten

Het bestuur van de svRap geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 31 maart 2021 op de leeftijd van 78 jaar van:

Hans van Zwieten

Donateur van de svRap en jarenlange beheerder van ons clubhuis.

Namens de svRap betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie en vrienden.

Jurriaan Frakking-  voorzitter

Jean Bollen         –  secretaris

Helaas vindt het afscheid vanwege de coronamaatregelen plaats in besloten kring op donderdag 8 april om 16.15 uur.

U kunt de crematieplechtigheid thuis bekijken vanaf 16.15 uur via livestream https://denieuweooster.liveonlinevideo.nl code : 1740978224.

correspondentieadres: Alkmaarstraat 61 1024TK Amsterdam