Let op de kids met halen en brengen

RAPPERS,

Uit de omgeving zijn meldingen binnengekomen van een persoon die kinderen snoep aanbiedt om vervolgens met hem mee te gaan. Dit is gebeurd bij scholen en voetbalverenigingen.
Vooralsnog heeft dit gelukkig nog niet bij RAP plaatsgevonden. Desondanks willen we ouders van kinderen vriendelijk verzoeken om hun kinderen kort voor de training bij het complex af te zetten en ook na de training de kinderen weer op te halen.

Sportieve groet en bedankt voor de medewerking,

Jeugdbestuur S.V. RAP

AVL opnieuw uitgesteld

Het bestuur heeft besloten om de reeds eerder vastgestelde AVL opnieuw te verdagen.

Dit heeft alles te maken met de onzekerheden die de corona-epidemie met zich meebrengt. De competities liggen stil en trainingen van senioren voorlopig ook, steeds weer nieuwe maatregelingen die ons jaarlijkse voetbalritme volledig in de war sturen.

Niet weten hoe het verder zal gaan dit seizoen maakt het momenteel ook onmogelijk om in financieel opzicht enigermate sluitende prognoses te maken.

Dat laatste is met name een reden om de AVL te verdagen naar een moment dat er weer enig inzicht is op wanneer er weer gewoon getraind en gespeeld kan worden.

Zodra dit gezien de omstandigheden weer mogelijk is, zullen wij een nieuwe datum plannen voor de AVL.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor dit uitstel.

Met sportgroeten,

Bestuur svRAP

RAP Zondag 2 leeft voort in Namibië

Dat Rappers een maatschappelijk hart hebben is bekend.
Maar dat in een heel RAP-elftal een kloppend maatschappelijk hart tikt is uniek.
RAP-speler Rein Hendriks was in 2019 op vakantie in Namibië en kwam bij toeval bij een voetbalwedstrijd terecht.
Een wedstrijd op zand met spelers op blote voeten en zonder voetbalshirts aan.
Desondanks hadden de spelers het grootste plezier.
Terug in Nederland bracht Rein zijn ontmoeting ter sprake bij zijn teamgenoten.
Met als resultaat dat er schoenen en (oude) wedstrijdshirts zijn gestuurd naar deze spelers.
Na 5 maanden (!) kwam de zending aan in Namibië en zijn de mannen daar, getuige de foto’s, hier enorm blij mee.

RAP Zondag 2 (seizoen 2018/2019), een geweldig initiatief, namens het bestuur van SV RAP, ontzettend bedankt!

Corona-maatregelen vanaf 14 oktober

Er zijn meer en nog scherpere maatregelen bekend gemaakt tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdag 13 oktober. Het doel is het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus en deze extra maatregelen gelden vanaf woensdag 22:00 uur tot nader order.

Voor de RAP-leden bekent dat de volgende EXTRA maatregelen bovenop de al geldende:
– Voor alle RAP-teams (Jeugd en Senioren) zijn er GEEN WEDSTRIJDEN. De KNVB heeft alles al afgelast tot en met zondag 8 november.
– Voor de Jeugd (tot en met 17 jaar) gaan de TRAININGEN WEL door. De tijden blijven zoals ze waren.
– Na de training dienen de spelers het sportpark ZO SNEL MOGELIJK te verlaten.
– OEFENWEDSTRIJDEN tegen ander verenigingen zijn NIET TOEGESTAAN, enkel interne teams tegen elkaar.
– Het clubgebouw en kleedkamers blijven gesloten. Er zijn toiletten beschikbaar voor de teams die trainen op de tijden dat er training is.

Wij vinden het ontzettend jammer dat we deze maatregelen moeten afkondigen en realiseren ons zeer dat het er zo niet leuker op zal worden. Maar het kan even niet anders en hopen dat we weer snel iedereen met open armen kunnen ontvangen bij SV RAP.

SV RAP Bestuur

Verscherpte overheidsregels

Na goede start van het seizoen met meer vrijheid en heel veel speelplezier is het helaas zo dat de corona-situatie aanzienlijk is verslechterd. We zien ook dat het steeds drukker wordt op en rond de velden en waar nodig handelen we steeds conform de gestelde regels. Zo ook nu.

De overheid heeft bekend gemaakt dat de regels aanzienlijk worden verscherpt. Het is voor ons als voetbalclub continu zoeken naar passende oplossingen binnen de randvoorwaarden zoals die door de overheid, de KNVB en de gemeentes Amsterdam en Amstelveen ons worden opgedragen. Wat we wel weten, is dat enige manier om dit enigszins passend op te lossen, is door dit samen met jullie te doen. BEGRIP en MEDEWERKING zijn daarbij namelijk essentieel.

De verscherpte overheidsregels gelden tot dinsdag 20 oktober en zo ook de volgende RAP-regels:
1. De kantine blijft gesloten.
2. De kleedkamers blijven gesloten. We zorgen wel voor bereikbaarheid van toiletten.
3. Voor trainingen is de jeugd uiteraard wel welkom op het sportpark, maar ouders helaas niet. Die kunnen mee tot aan het hek.
4. Er zal een lijst gemaakt worden van (assistent-)trainers en die zal door de corona-coördinator beheerd worden.
5. Bij THUIS-wedstrijden mogen er helaas ook geen ouders aanwezig zijn. Enkel de coach, teamleider en wedstrijdbegeleider/scheidsrechter/grensrechter. Ook daar zullen we wekelijks een lijst van opstellen die beheerd zal worden door de corona-coördinator.
6. Bij UIT-wedstrijden mogen ouders (1 per kind) wel mee en de wedstrijd kijken. Die worden gezien als noodzakelijk voor het vervoer, temeer omdat mee rijden met anderen wordt afgeraden. Ga hier wel verstandig mee om! Het doel is groepsvorming te vermijden, besmettingen voorkomen en te zorgen dat dit niet langer dan 3 weken zal duren.

Tot zover de extra regels die per direct in werking treden. Uiteraard blijven de voorgaande regels en genomen voorzichtigheid volledig van kracht.

Werkzaamheden Amsteldijk!

De Gemeente Amsterdam gaat dit deel van de Amsteldijk opnieuw inrichten, passende bij een 30KM/u weg.

Daarnaast wordt het kruispunt Amsteldijk/Kalfjeslaan veiliger gemaakt.

De werkzaamheden starten op maandag 28 september en zijn eind november 2020 gereed.

Kom je met de auto dan navigeer je naar Saskia van Uylenburgweg 4 1183DK Amstelveen.

Je rijdt dan via de Buitenveldertselaan naar de Beneluxbaan en sla af bij Kantorenpark Kronenburg.
Via de Rembrandtweg en Saskia van Uylenburgweg kom je op een grote parkeerplaats (600 parkeerplaatsen) nabij de Joodse Begraafplaats.

Met sportieve groet,

Bestuur Sv RAP

 

Lees hier het bericht van Gemeente Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/projecten/werkzaamheden/overige/amsteldijk-afgesloten-kalfjeslaan-rotond/

Verscherpte Corona maatregelen SV RAP

Door Bestuur op 14 augustus 2020

In aansluiting op de verergering van het verspreiden van het Corona virus COVID 19 (verwijzend naar persconferentie premier Mark Rutte en minister Hugo de Jong van donderdag 6 augustus j.l.) graag uw aandacht voor het onderstaande.

In Amsterdam neemt de verspreiding fors toe en nu de trainingen komen week weer starten, gelden daarom een aantal verscherpte maatregelen. De maatregelen gelden voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kinderen! Het spijt ons zeer dit te moeten doen, maar de realiteit is dat, bij Amsterdamse clubs nabij, Corona is geconstateerd.

De hoofdpunten:

 • RAP-leden en ouders van jeugdleden zijn zeer welkom maar dienen wel een gezondheidsverklaring in te vullen. SV RAP zal ervoor zorgen dat deze voldoende beschikbaar zijn bij het betreden van het sportpark.
 • 1,5 meter afstand is en blijft van belang, we kunnen dat niet genoeg benadrukken!
 • Alle kleedkamers zijn weer gesloten.
 • Verscherpte instructie voor toegang tot de kantine.

Als het ons niet lukt om deze regels na te leven en de gezondheid in gevaar komt, is het waarschijnlijk dat we de regels nog verder moeten verscherpen.

 

GEZONDHEIDSVERKLARING

Spelers en ouders van RAP-jeugdleden krijg alleen toegang tot ons sportpark als een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring wordt ingeleverd. Deze gezondheidsverklaring kan op het sportpark worden ingevuld. Wenst u dit niet te doen dan krijgt u geen toegang.

Op de gezondheidsverklaring worden, uw persoonlijke gegevens (i.v.m. een eventueel contactonderzoek nadien) een aantal vragen over uw gezondheid gesteld. Dit formulier wordt 4 weken bewaard en daarna vernietigd.

Kom in elk geval niet naar ons SV RAP als u:

 1. Verkouden bent;
 2. Keelpijn heeft;
 3. Veel moet niezen;
 4. Hoest en/of
 5. Koorts heeft.

 

CONTROLE

De controle vindt plaats bij de entree van de kantine, u kunt daar het formulier invullen en volg a.u.b. de instructies op. Het is belangrijk dat wij er met elkaar voor zorgen dat de komende periode ons sportpark bezocht kan blijven en iedereen zich houdt aan de aangegeven maatregelen en afspraken:

 • Allereerst 1,5 meter afstand is en blijft de norm!
 • Desinfecteer uw handen bij aankomst op het sportpark;
 • Uit preventieve overwegingen kunt u een mondkapje dragen (die keuze is aan u);
 • Sta of zit alleen op de daarvoor aangemerkte plek;
 • Volg de looproutes;
 • Wij vragen u geen onnodige loopbewegingen te maken.

Wij verzoeken alle bezoekers van ons sportpark om sociale controle uit te voeren en clubgenoten e.a. te attenderen op de bestaande en na te leven gedragsregels. Het kan zijn dat de kantine niet altijd geopend is als wij de controle en veiligheid/gezondheid niet kunnen waarborgen.

 

GEBRUIK KLEEDKAMERS

Alle kleedkamers zijn gesloten. Wij verzoeken alle spelers zowel van SV RAP als van de tegenpartij omgekleed naar de wedstrijden en trainingen te komen.

Gezien de meer dan vele teams en de daarbij horende tegenpartijen is het ondoenlijk om een georganiseerd en veilig kleedkamerplan te maken. Wij hopen uiteraard om uw begrip hiervoor.

 

CLUBHUIS

In ons clubhuis is uitsluitend plaats voor maximaal 100 personen volgens de richtlijnen van het RIVM. In het clubhuis is het verplicht om na het kopen van een consumptie te gaan zitten of weer terug naar buiten. Er zijn meerdere zitplaatsen op het terras gerealiseerd.

 

TENSLOTTE

Een aantal voetbalverenigingen in het land heeft de afgelopen week al mogen ervaren dat Gemeentes de naleving van de genomen maatregelen nauwgezet volgen en bij overtredingen ook forse boetes heeft uitgedeeld. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen.

Bedankt voor jullie begrip,

 

Bestuur SV RAP