Mededeling bestuur inzake kunstgras problematiek

Afgelopen weken is de discussie over de stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden wederom in het nieuws gekomen door nieuw recent onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit nieuws is inmiddels gepresenteerd in het programma Zembla.

Het RIVM neemt het VU-onderzoek zeer serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is niet altijd duidelijk, omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU-onderzoek kan ook relevante informatie geven over de schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is.

Wij als bestuur van de svRap begrijpen zeer goed dat deze berichtgeving voor veel commotie kan zorgen. Als bestuur hebben wij niet alleen de plicht om onze leden zorgvuldig en snel te kunnen informeren, maar willen wij ook ervoor zorgen dat de juiste oplossing kan worden gevonden.

Het bestuur heeft besloten om de reactie van de Overheid, KNVB en de Gemeente Amsterdam af te wachten en voorlopig hun conclusies te blijven volgen.

Zodra er meer bekend is zullen wij u verder informeren.

Bestuur svRap

Jurriaan Frakking

Voorzitter

kijk hier voor de eerdere berichten:

KUNSTGRASVELD INFORMATIE *update 28/11*