JAARVERGADERING SVRAP DINSDAG 25 JUNI 2019 OM 20.00 UUR.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING van de SVRAP, te houden op dinsdag 14 november 2017 in het clubhuis op Sportpark ’t Loopveld Aanloop 4 te Amstelveen aanvang 20.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene vergadering van 30 juni 2016
 4. Mededelingen Bestuur
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017
 6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2015/2016 en 2016/2017.
 7. Verslag kascommissie, decharge bestuur
 8. Verkiezing van het bestuur
 9. Contributie seizoen 2018-2019
 10. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
 11. Verkiezing Jeugdcommissie
 12. Verkiezing Kascommissie
 13. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie
 14. Informatie over nieuw clubhuis door Charles Kint
 15. Rondvraag
 16. Sluiting door de Voorzitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jurriaan Frakking Voorzitter                                                                                                                              Jean Bollen           Secretaris