CONTRIBUTIE update

De contributie-inning is dit jaar weer goed verlopen.

De meeste leden zijn inmiddels gewend aan het CLUBCOLLECT-systeem en van de mogelijkheid om gespreid te betalen wordt door veel leden gebruik gemaakt.

Leden hebben tot uiterlijk 31 december 2017 om aan hun verplichting te voldoen.

Spelende leden zullen daarna niet meer mee kunnen doen aan wedstrijden en trainingen en de aanvoerders ontvangen hierover bericht.

Laat het niet zo ver komen en zorg voor een tijdige betaling.

Bestuur svRAP