club van 100

STEUN OOK DE JEUGD VAN S.V.RAP!

sv. Rap groeit en bloeit. Zowel bij de jeugd als bij de senioren is er veel leven in de brouwerij.

Ook prestatief gaat het gezien de behaalde resultaten steeds beter met de club en er zijn plannen om het nog beter te gaan doen. Met de groei stijgen ook de kosten navenant. Het bestuur van de svRap wil alle leden waar voor hun contributie blijven geven, zonder dat de hoogte daarvan de pan uit mag rijzen. Dat laatste maakt het lastig om aan allerlei wensen te voldoen en de op zich aardige plannen tot uitvoering te brengen.

Om de nodige extra’s te kunnen doen zoekt de Jeugdcommissie daarom naar extra bronnen van inkomsten en dat maakt de ruimte groter en daarmee ook de slagkracht. Wij denken hier aan het oprichten van een club van 100 een veel beproefd en daarom wellicht minder uniek idee, maar het werkt zeker wanneer veel “Rappers” en/of bedrijven bereid zijn om de club een financieel steuntje in de rug te geven. Het doel is 100x 100EURO op te halen om zo voor onze jeugd extra middelen (trainers, materialen etc.) te verschaffen.

Onderstaand alvast een opgave van de eerste 10 van de club van 100 per 1 maart 2017 en hartelijke dank hiervoor.

  1. Charles Kint
  2. Jean Bollen
  3. Henk Boot
  4. Stchting Touring Team
  5. Reclameborden.nl
  6. Kevin Matzen
  7. Certa Legal
  8. Tijmen Martens
  9. Muy Manero
  10. Swisher

Voor info:

Jean Bollen jean.bollen@svrap.nl         0653878379

Kevin Matzen eugdcommissie@svrap.nl