Categorie: Nieuwsberichten

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Beste Rappers,

Hierbij informeren wij over de juiste procedure bij het eventueel opzeggen van het RAP-lidmaatschap.

Aan het  einde van ieder seizoen heeft ook RAP te maken met leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, omdat zij of stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend plaats te vinden via een mail naar info@svrap.nl en volgens de statuten van RAP dient dit te geschieden voor 31 mei 2022.

Je ontvangt van deze opzegging per mail een bevestiging en uiteraard alleen indien de volledige contributie en boetes van het afgelopen seizoen zijn voldaan.

Opzeggingen bij trainers, leiders, bestuur-en commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!

Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal de overschrijving geblokkeerd worden. Daarnaast is overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichting meer heeft bij RAP.

 

Namens het Bestuur van de svRap

Administratie svRap(info@svrap.nl)

 

 

 

AANGEPASTE REGELS M.I.V. 29 JANUARI 2022

Goed nieuws, eindelijk! We zijn er natuurlijk nog niet helemaal, maar met de nieuwe versoepelingen kunnen we al wel een stuk meer. Het is dan wel heel belangrijk dat we duidelijk zijn over wat wel en (nog) niet mag. En jullie medewerking is daarbij echt nodig.

Vanaf zaterdag 29 januari gelden onderstaande regels, die we na dit weekend zullen evalueren en waar nodig zullen aanpassen.

• Publiek is gelukkig weer welkom op ons sportpark, maar dient wel 1,5 meter afstand te houden.
• Iedereen van 18 jaar en ouder die een binnenruimte wil betreden dient in het bezit te zijn van een CTB (dit geldt dus zowel voor de kleedkamers als de kantine).
• Bij het verplaatsen in de binnenruimtes is een mondkapje verplicht.
• De kleedkamers zullen open zijn, voor de jeugd zonder controle.
• Teams van 18 jaar en ouder zullen een kleedkamer toegewezen krijgen en gecontroleerd worden op het CTB.
• Deze controle zal plaats vinden door eigen mensen van SV RAP

AANGEPASTE REGELS M.I.V. 17JANUARI 2022

Aangepaste regels m.b.t. sporten m.i.v. 17 januari 2022

-Voetballen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment.

-Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje in de binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals de kleedkamers en toiletten, maar deze mag af tijdens het sporten

-Vanaf 18 jaar is voor binnen faciliteiten zoals kleedkamers en toiletten een Coronatoegangsbewijs nodig.

-De Coronatoegangsbewijs-verplichting geldt niet voor personen die beroeps-of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten.

-Trainingen en onderlinge Rap-wedstrijden zijn weer mogelijk.

-Er geldt geen maximale groepsgrootte.

-Publiek (dus ook geen ouders) is niet toegestaan.

-Graag verzoeken wij onze leden en ouders om medewerking te verlenen, zodat alles in een goede sfeer en orde verloopt.

-De Gemeente Amstelveen stelt veiligheid en eigen verantwoordelijkheid voorop en volgt de Corona regelgeving.

Namens Bestuur svRap

Jean Bollen Administratie

Coronamaatregelen SV RAP

Door Bestuur SV RAP op 26 november 2021

Beste leden en bezoekers van SV RAP. Het kan niet ontgaan zijn dat de corona- maatregelen flink aangescherpt zijn en dat dat van grote invloed is op wat wel en niet mag op ons sportpark. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, en daarmee de veiligheid te vergroten, zetten we de belangrijkste richtlijnen op een rijtje. Die zijn leidend voor alle leden en alle bezoekers aan ons sportpark.

Algemeen:

  • Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden of bij trainingen. Er is een controle bij de toegangspoort of de entree van ons clubhuis.
  • Per team (RAP of bezoekend) worden maximaal 5 begeleiders toegelaten, dat is bijvoorbeeld de coach, teamleider, trainer en/of grensrechter. Het is aan het (bezoekend) team te beslissen welke 5 begeleiders dat zijn. Dit is inclusief ‘noodzakelijke meerij-ouders’.
  • Op het veld mogen maximaal 2 begeleiders aanwezig zijn. De overige ouders/begeleiders moeten, voldoende ruimte in acht nemend, achter de hekken een plek vinden.
  • Er vindt een QR-code check plaats vanaf 18 jaar bij de ingang van ons clubhuis.
  • De kleedkamers blijven open maar gaan niet op slot. De lockers zijn wel beschikbaar.
  • De instructie van de Corona-functionaris is leidend.

Clubhuis:

  • De kantine is gesloten vanaf maandag tot en met vrijdag.
  • In ons clubhuis bent u verplicht te gaan zitten en 1,5 meter afstand aan te houden.
  • Probeer het bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten.

.We hopen als RAP dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt om de maatregelen te respecteren. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Met ieders medewerking zal alles in een goede sfeer en orde verlopen.

Dank!!

Bestuur SV RAP