Categorie: Nieuwsberichten

Coronamaatregelen SV RAP

Door Bestuur SV RAP op 26 november 2021

Beste leden en bezoekers van SV RAP. Het kan niet ontgaan zijn dat de corona- maatregelen flink aangescherpt zijn en dat dat van grote invloed is op wat wel en niet mag op ons sportpark. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, en daarmee de veiligheid te vergroten, zetten we de belangrijkste richtlijnen op een rijtje. Die zijn leidend voor alle leden en alle bezoekers aan ons sportpark.

Algemeen:

 • Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden of bij trainingen. Er is een controle bij de toegangspoort of de entree van ons clubhuis.
 • Per team (RAP of bezoekend) worden maximaal 5 begeleiders toegelaten, dat is bijvoorbeeld de coach, teamleider, trainer en/of grensrechter. Het is aan het (bezoekend) team te beslissen welke 5 begeleiders dat zijn. Dit is inclusief ‘noodzakelijke meerij-ouders’.
 • Op het veld mogen maximaal 2 begeleiders aanwezig zijn. De overige ouders/begeleiders moeten, voldoende ruimte in acht nemend, achter de hekken een plek vinden.
 • Er vindt een QR-code check plaats vanaf 18 jaar bij de ingang van ons clubhuis.
 • De kleedkamers blijven open maar gaan niet op slot. De lockers zijn wel beschikbaar.
 • De instructie van de Corona-functionaris is leidend.

Clubhuis:

 • De kantine is gesloten vanaf maandag tot en met vrijdag.
 • In ons clubhuis bent u verplicht te gaan zitten en 1,5 meter afstand aan te houden.
 • Probeer het bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten.

.We hopen als RAP dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt om de maatregelen te respecteren. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Met ieders medewerking zal alles in een goede sfeer en orde verlopen.

Dank!!

Bestuur SV RAP

Nieuwe maatregelen CORONA per 13 november

Voor RAPPERS en BEZOEKERS

Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het amateurvoetbal.

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende regels:

Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.

Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. Hierover is nog wat discussie dus wij verwachten ook jullie medewerking hierin en begrip en elke club kan hier misschien net iets anders in bepalen.

In het clubhuis is een QR voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in het clubhuis.
Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar wel met mondkapje en kleedkamers zijn beperkt open met QR-code, dus kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club.

Het clubhuis moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.
Deze regels blijven voorlopig tot en met 4 december 2021 van kracht.

Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal. Indien er nog meer gedetailleerde informatie komt, zal dat te zien zijn op onze website.

Met sportieve groet,
Bestuur svRAP

SV RAP en de CORONAREGELS

Beste bezoekers van de svRap op Sportpark ’t Loopveld te Amstelveen

Na de persconferentie en het kamerdebat zijn de regels voor sportverenigingen aangepast.

DIT BETEKENT OP ONS SPORTPARK HET VOLGENDE:

Iedereen van 18 jaar en ouder die ons clubgebouw wil betreden, dient in het bezit te zijn van een Corona toegangsbewijs. Dit betreft dus ook het horecagedeelte de toiletten alsmede de terrassen rondom.

Er zal controle plaatsvinden en het aantal geopende toegangsdeuren is daardoor beperkt.

Dit beleid is van toepassing op iedereen (Rappers, en bezoekers) vanaf 18 jaar en ouder, waaronder dus o.a. toeschouwers, scheidsrechters, trainers, teamleiders en spelers.

Buiten op het Sportpark zijn er geen beperkingen, maar het verzoek is wel om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

OPROEP AAN ONZE LEDEN EN BEZOEKERS

De svRAP ondersteunt uiteraard het doel van de maatregelen die er op gericht zijn de Coronabesmettingen in te dammen. Tegelijkertijd kent het clubhuis een aantal toegangsmogelijkheden en is het organisatorisch een lastige opgave om de uitvoering van alle maatregelen waterdicht te krijgen.

Wij doen om die reden een dringend beroep op alle leden en bezoekers die ons Sportpark betreden, om ons te helpen dit in goede banen te leiden.

Meehelpen houdt in dat u zich ook zonder controle aan de richtlijnen houdt en niet in discussie te gaan over nut en noodzaak van deze maatregelen met de personen die door de svRAP worden ingezet om het beleid te handhaven, want dit zijn vaak vrijwilligers en/of mede-clubgenoten.

Laten we er ondanks alle maatregelingen samen het beste van maken.

BESTUUR SVRAP

Belangrijk: Nieuwe Coronamaatregelen & Toegangsbewijs

Beste sportliefhebber,

Op zaterdag 6 november gaan nieuwe maatregelen in om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Voor de buitensport houdt dit in dat een coronatoegangsbewijs verplicht is bij gebruik van binnenruimtes en het terras.

 

Sportaanbieder controleert op coronatoegangsbewijs

Als sportaanbieder dient u vanaf zaterdag 6 november alle sporters en toeschouwers vanaf 18 jaar die gebruik maken van een binnenruimte (kantine, kleedkamers, toiletten, etc.) en het terras  te controleren op het coronatoegangsbewijs. Het coronatoegangsbewijs wordt gescand en sporters en toeschouwers moeten een geldig ID-bewijs tonen.

Tip: Na het controleren van het coronatoegangsbewijs kunt u bezoekers een polsbandje geven zodat u hen niet steeds opnieuw hoeft te controleren.

 

Alle regels op een rij
 • Publiek hoeft geen 1,5 meter afstand te houden,
 • Buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers,
 • Voor het gebruik van binnenruimtes (kantine, kleedkamers, toiletten, etc.) is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Voor het gebruik van terrassen buiten is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Voor het afhalen van eten en drinken op sportaccommodaties is een coronatoegangsbewijs niet verplicht, ook niet als je daarvoor naar binnen moet.
 • Voor vrijwilligers en technisch kader/coaches is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Ouders die kinderen brengen zijn toeschouwer en daarvoor is een coronatoegangsbewijs wel verplicht.

 

Corona en Sport

Voor actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen kunt u kijken op www.amsterdam.nl/sport/corona-en-sport. Hier wordt zoveel mogelijk informatie verzameld. Waar nodig wordt verwezen naar organisaties of websites waar het juiste antwoord te vinden is.

Op de volgende websites vindt u aanvullende informatie over de coronacrisis:

 

Andere vragen?

Heeft u of uw organisatie te maken met een acuut probleem of vindt u het antwoord op uw vraag niet op de genoemde websites, neem dan contact op via sport@amsterdam.nl. U ontvangt dan zo snel als mogelijk een antwoord op uw vraag.

 

Met vriendelijke groet,

Sportpunt

Agenda AV 8 november 2021 AANVANG 20.00 uur

Mededeling van het bestuur

De Corona-maatregelen staan toe dat in locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt maximaal 50 personen per ruimte aanwezig mogen zijn, met inachtname van de 1,5 meter afstand en dit geldt dus ook voor onze Algemene Vergadering van a.s. maandag om 20.00 uur..

Op het niet naleven van deze maatregel staat een boete en alleen leden met een QR-code kunnen op de AV aanwezig zijn.

AGENDA

1.Opening van de voorzitter

2.Ingekomen stukken

3.Notulen van Algemene Vergadering van 30 juni 2019 en 16 nov.2020.

4.Mededelingen Bestuur

5.Jaarverslag secretaris seizoen 2019/2020 en 2020/2021

6.Jaarverslag penningmeester boekjaar 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021

7.Verslag kascommissie, decharge bestuur.

8.Verkiezing van het bestuur.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Jurriaan Frakking(voorzitter),Charles Kint(vicevoorzitter), Jean Bollen (secretaris), Sven Landa (penningmeester) Jean Bollen is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen als secretaris Nikola Pavloff. De overige bestuursleden zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de commissie uit te breiden met Kevin Matzen(Jeugd) en Jesse Bollen (Juridische zaken en Evenementen)

9.Contributies seizoen 2020-2021

Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2021-2022 ongewijzigd te laten en als volgt vast te stellen

Senioren                   € 275

Jeugdleden(7-18)    € 175

Mini’s                       € 100

Niet/Spelende leden € 85

10.Vaststelling begroting seizoen 2021-2022

11.Verkiezing Jeugdcommissie

Zitting hebben Kevin Matzen(voorzitter) Nikola Pavloff (secretaris) Laura Kelderman(penningmeester) Jesse Bollen(Technische Zaken en Evenementen) Allen zijn herkiesbaar.

12.Verkiezing kascommissie

Zitting hebben Ellen Lambrecht(voorzitter) en Ralf Kint en allen zijn herkiesbaar. Ter vergadering zal een nieuw lid voor de kascommissie worden benoemd.

13.Verkiezing Klassieke Veteranencommissie

Zitting heeft Charles Kint en is herkiesbaar Ter vergadering zal nog een nieuw lid worden benoemd.

14.Rondvraag

15.Sluiting door de voorzitter.

Met sportgroeten,

Bestuur svRAP

Grote Clubactie RAP Super Special!

Ook RAP doet weer mee aan de Grote Clubactie en wij willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. MAAR ….. we voegen er ook nog iets UNIEKS aan toe zodat het kopen van loten NOG AANTREKKELIJKER is geworden.

Met het kopen van loten steun je jouw club. Een lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat! Je maakt daarbij kans op prijzen van €5 tot aan auto’s en zelfs €100.000 aan toe. Daarmee doe je iets goed voor de club én voor jezelf. Maar we willen het nog aantrekkelijker maken. Koop je 5 loten (= €15,00) dan kun je een keuze maken van één van de voetbalsjaaltjes uit het rijke RAP-archief*. Koop je een SUPERLOT dan kun je zelfs een keuze maken uit één van de vele beroemde voetbalshirts!*

Dit jaar zetten we ons in om zoveel als mogelijk geld op te halen voor een upgrade van de kantine en het vernieuwen van trainingsmaterialen. Genoeg reden dus om allemaal flink te kopen waar leden daarna nog volop van kunnen genieten!
Vergeet ook niet dat je loten kunt verkopen aan tantes, ooms, buren, opa’s, oma’s, overige familie of vrienden.

Hoe koop ik een lot?

Het is mogelijk om online loten verkoop en met de ‘good-old’ boekjes.

Boekjes: deze week worden aan jeugdteams weer boekjes uitgedeeld, waarmee je loten kunt verkopen. De koper vermeldt zijn gegevens, het aantal loten en rekeningnummer op het lot. Het verschuldigde bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. Het lotnummer komt op het bankafschrift van de koper. Let op: vraag bij het invullen het volledige IBAN rekeningnummer.

Online: via bijgaande link kan iedereen loten kopen voor onze vereniging:
https://lot.clubactie.nl/lot/sportvereniging-rap/190015.
Stuur deze link dus via Whatsapp groepen of mail door naar zoveel mogelijk mensen, zodat we met zijn allen heel veel loten verkopen.

Ga je voor het SUPERLOT: https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/sportvereniging-rap/190015

QR-code: ook kunnen via onderstaande QR-code loten aangeschaft worden. Na het scannen kom je in Grote Club omgeving van SV RAP.

Ook bij online en via QR-code wordt het verschuldigde bedrag voor de gekochte loten automatisch afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer. Het lotnummer komt op het bankafschrift te staan en wordt ook naar het opgegeven mailadres gezonden.
De trekking van de Grote Clubactie is op woensdag 8 december.

 

 

 

 

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op jeugdsecretaris@svrap.nl

* De shirts en sjaaltjes zijn in de loop der vele jaren ontvangen van bezoekende teams. Dat kunnen bekende teams, jeugdteams, landenteam en minder bekende teams zijn. Vaak was dat bij een toernooi. Het is wel zo dat sommige shirts van dusdanig belabberdere kwaliteit zijn dat wij ons niet voor kunnen stellen dat die ooit van een profvoetballer zijn geweest. Die zitten er tussen, maar andere shirts zijn wel helemaal top en/of met handtekening. Wij kunnen echter niets garanderen! Zie bijgaand overzicht van shirts, sjaaltjes en vaantjes.

De koper kan zelf zijn keuze maken, maar dat gaat in volgorde van aankoop.

Klik hier voor een lijst van alle shirts, vaantjes en sjaaltjes.

 

FV/ SV Vers x Radboud Universiteit: Field Labs

Om invulling te geven aan de doelen uit het preventieakkoord worden er 12 fieldlabs
(sportclubs waar geëxperimenteerd gaat worden) in de sport gekozen waar alle aspecten van
de gezonde sportomgeving worden ingezet, uitgetest en gemonitord. Omdat wij dit een
belangrijk doel vinden heeft onze club hier zijn medewerking aan verleend. Dit betekent dat
er in de komende twee jaar (tot augustus 2023) verschillende onderzoeken worden gedaan op
onze club. Dit zal voornamelijk plaatsvinden in de club kantine. Hiervoor wordt
communicatie in de kantine (bijv. posters), maar indien nodig ook communicatie op onze
sociale media kanalen ingezet (bijv. Facebook). Om de effectiviteit van de interventies te
toetsen zal de universiteit gebruik maken van de verkoopgegevens uit de kassa. Jullie hebben
hierbij de garantie dat de door de universiteit verwerkte gegevens altijd
anoniem zullen zijn
en niet te herleiden zijn naar individuele clubleden of bezoekers.


De onderzoekers van de Radboud Universiteit en de sportbond zijn ontzettend blij met de
deelname van onze club, omdat op basis van de bevindingen en ervaringen die worden
opgedaan, landelijke richtlijnen en interventies kunnen worden (door)ontwikkeld. De FC/ SV
Vers verenigingen zijn leerplekken, waar zoveel mogelijk verenigingen en mensen door
geïnspireerd worden.


Bij vragen, opmerkingen of zorgen over dit onderzoek, kan je contact opnemen met de
verantwoordelijke onderzoeker dr. Saar Mollen (
saar.mollen@ru.nl), Radboud Universiteit
Nijmegen, Behavioral Science Institute, Behavior Change and Well-being group, Postbus
9104, 6500 HE Nijmegen.


Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt die je liever niet met de verantwoordelijke
onderzoeker wilt delen, kan je contact opnemen met de BSI Research Data Officer via
dataofficer@bsi.ru.nl. De BSI Research Data Officer is een onafhankelijke
vertrouwenspersoon voor onderzoeksgerelateerde zaken en is niet betrokken bij deze studie