Categorie: Nieuwsberichten

AANGEPASTE REGELS M.I.V. 29 JANUARI 2022

Goed nieuws, eindelijk! We zijn er natuurlijk nog niet helemaal, maar met de nieuwe versoepelingen kunnen we al wel een stuk meer. Het is dan wel heel belangrijk dat we duidelijk zijn over wat wel en (nog) niet mag. En jullie medewerking is daarbij echt nodig.

Vanaf zaterdag 29 januari gelden onderstaande regels, die we na dit weekend zullen evalueren en waar nodig zullen aanpassen.

• Publiek is gelukkig weer welkom op ons sportpark, maar dient wel 1,5 meter afstand te houden.
• Iedereen van 18 jaar en ouder die een binnenruimte wil betreden dient in het bezit te zijn van een CTB (dit geldt dus zowel voor de kleedkamers als de kantine).
• Bij het verplaatsen in de binnenruimtes is een mondkapje verplicht.
• De kleedkamers zullen open zijn, voor de jeugd zonder controle.
• Teams van 18 jaar en ouder zullen een kleedkamer toegewezen krijgen en gecontroleerd worden op het CTB.
• Deze controle zal plaats vinden door eigen mensen van SV RAP

AANGEPASTE REGELS M.I.V. 17JANUARI 2022

Aangepaste regels m.b.t. sporten m.i.v. 17 januari 2022

-Voetballen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment.

-Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje in de binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals de kleedkamers en toiletten, maar deze mag af tijdens het sporten

-Vanaf 18 jaar is voor binnen faciliteiten zoals kleedkamers en toiletten een Coronatoegangsbewijs nodig.

-De Coronatoegangsbewijs-verplichting geldt niet voor personen die beroeps-of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten.

-Trainingen en onderlinge Rap-wedstrijden zijn weer mogelijk.

-Er geldt geen maximale groepsgrootte.

-Publiek (dus ook geen ouders) is niet toegestaan.

-Graag verzoeken wij onze leden en ouders om medewerking te verlenen, zodat alles in een goede sfeer en orde verloopt.

-De Gemeente Amstelveen stelt veiligheid en eigen verantwoordelijkheid voorop en volgt de Corona regelgeving.

Namens Bestuur svRap

Jean Bollen Administratie

Coronamaatregelen SV RAP

Door Bestuur SV RAP op 26 november 2021

Beste leden en bezoekers van SV RAP. Het kan niet ontgaan zijn dat de corona- maatregelen flink aangescherpt zijn en dat dat van grote invloed is op wat wel en niet mag op ons sportpark. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, en daarmee de veiligheid te vergroten, zetten we de belangrijkste richtlijnen op een rijtje. Die zijn leidend voor alle leden en alle bezoekers aan ons sportpark.

Algemeen:

  • Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden of bij trainingen. Er is een controle bij de toegangspoort of de entree van ons clubhuis.
  • Per team (RAP of bezoekend) worden maximaal 5 begeleiders toegelaten, dat is bijvoorbeeld de coach, teamleider, trainer en/of grensrechter. Het is aan het (bezoekend) team te beslissen welke 5 begeleiders dat zijn. Dit is inclusief ‘noodzakelijke meerij-ouders’.
  • Op het veld mogen maximaal 2 begeleiders aanwezig zijn. De overige ouders/begeleiders moeten, voldoende ruimte in acht nemend, achter de hekken een plek vinden.
  • Er vindt een QR-code check plaats vanaf 18 jaar bij de ingang van ons clubhuis.
  • De kleedkamers blijven open maar gaan niet op slot. De lockers zijn wel beschikbaar.
  • De instructie van de Corona-functionaris is leidend.

Clubhuis:

  • De kantine is gesloten vanaf maandag tot en met vrijdag.
  • In ons clubhuis bent u verplicht te gaan zitten en 1,5 meter afstand aan te houden.
  • Probeer het bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te laten duren en daarna de accommodatie te verlaten.

.We hopen als RAP dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt om de maatregelen te respecteren. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Met ieders medewerking zal alles in een goede sfeer en orde verlopen.

Dank!!

Bestuur SV RAP

Nieuwe maatregelen CORONA per 13 november

Voor RAPPERS en BEZOEKERS

Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het amateurvoetbal.

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende regels:

Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen dus blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.

Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. Hierover is nog wat discussie dus wij verwachten ook jullie medewerking hierin en begrip en elke club kan hier misschien net iets anders in bepalen.

In het clubhuis is een QR voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
Ook zijn vaste zitplaatsen verplicht in het clubhuis.
Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar wel met mondkapje en kleedkamers zijn beperkt open met QR-code, dus kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club.

Het clubhuis moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.
Deze regels blijven voorlopig tot en met 4 december 2021 van kracht.

Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal. Indien er nog meer gedetailleerde informatie komt, zal dat te zien zijn op onze website.

Met sportieve groet,
Bestuur svRAP

SV RAP en de CORONAREGELS

Beste bezoekers van de svRap op Sportpark ’t Loopveld te Amstelveen

Na de persconferentie en het kamerdebat zijn de regels voor sportverenigingen aangepast.

DIT BETEKENT OP ONS SPORTPARK HET VOLGENDE:

Iedereen van 18 jaar en ouder die ons clubgebouw wil betreden, dient in het bezit te zijn van een Corona toegangsbewijs. Dit betreft dus ook het horecagedeelte de toiletten alsmede de terrassen rondom.

Er zal controle plaatsvinden en het aantal geopende toegangsdeuren is daardoor beperkt.

Dit beleid is van toepassing op iedereen (Rappers, en bezoekers) vanaf 18 jaar en ouder, waaronder dus o.a. toeschouwers, scheidsrechters, trainers, teamleiders en spelers.

Buiten op het Sportpark zijn er geen beperkingen, maar het verzoek is wel om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

OPROEP AAN ONZE LEDEN EN BEZOEKERS

De svRAP ondersteunt uiteraard het doel van de maatregelen die er op gericht zijn de Coronabesmettingen in te dammen. Tegelijkertijd kent het clubhuis een aantal toegangsmogelijkheden en is het organisatorisch een lastige opgave om de uitvoering van alle maatregelen waterdicht te krijgen.

Wij doen om die reden een dringend beroep op alle leden en bezoekers die ons Sportpark betreden, om ons te helpen dit in goede banen te leiden.

Meehelpen houdt in dat u zich ook zonder controle aan de richtlijnen houdt en niet in discussie te gaan over nut en noodzaak van deze maatregelen met de personen die door de svRAP worden ingezet om het beleid te handhaven, want dit zijn vaak vrijwilligers en/of mede-clubgenoten.

Laten we er ondanks alle maatregelingen samen het beste van maken.

BESTUUR SVRAP