Maand: oktober 2017

JAARVERGADERING SVRAP DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 OM 20.00 UUR.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING van de SVRAP, te houden op dinsdag 14 november 2017 in het clubhuis op Sportpark ’t Loopveld Aanloop 4 te Amstelveen aanvang 20.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene vergadering van 30 juni 2016
 4. Mededelingen Bestuur
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017
 6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2015/2016 en 2016/2017.
 7. Verslag kascommissie, decharge bestuur
 8. Verkiezing van het bestuur
 9. Contributie seizoen 2018-2019
 10. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
 11. Verkiezing Jeugdcommissie
 12. Verkiezing Kascommissie
 13. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie
 14. Informatie over nieuw clubhuis door Charles Kint
 15. Rondvraag
 16. Sluiting door de Voorzitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jurriaan Frakking Voorzitter                                                                                                                              Jean Bollen           Secretaris

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017-2018

Vanaf maandag 11 september heeft via ClubCollect elk lid een bericht ontvangen met betrekking tot de contributie voor het seizoen 2017-2018. Dit zal zijn via SMS en/of Email. Indien dit bericht je niet bereikt kan dit komen, doordat onze administratie niet over de juiste gegevens beschikt. Met de KNVB-app kun je de gegevens zelf wijzigen cq aanpassen.

Net als andere jaren wordt de mogelijkheid geboden om in een keer of gespreid te betalen. Je kunt zelf de keuze aangeven. Leden die niet betaald hebben voor 15 oktober 2017 zullen een boete van € 50,– dienen te betalen. Zorg dus dat er op tijd betaald wordt!

Voor verdere informatie info@svrap.nl

Bestuur svRAP

Keeperstraining Senioren

Voor RAP-keepers uit de seniorencategorie is er weer KEEPERSTRAINING.

Het is een pilot en na de winter bekijken we of de training doorloopt.

Je kunt je eigen oefeningen aandragen en deze training is bedoeld om een keepersprogramma vorm te geven. Jouw initiatief en inbreng zijn nodig.

Plaats:    RAP

Tijd   :     Elke maandag en/o donderdag 18.30 uur

Duur :    5 november tot de winterstop

Aanmelden: bellen met Rob Vermeulen 06-25000911

Plaatsen; maximaal 4

Kosten ;  gratis

Voor wie?  Keepers die lid zijn van RAP uit de senioren.

 

Fietsen en scooters in de stalling

Bij de hoofdingang (zwart/witte) hek, is de fietsenstalling, alle bezoekers moeten daar hun fietsen/scooters neerzetten.

Leden kunnen de fietsen bij de fietsenstalling( achter het clubhuis) tussen veld 2 en 3 zetten, maar hun scooters niet meer bij het clubhuis.

fiets

Bestuur svRap