Categorie: Nieuwsberichten

VSB PoëziePrijs 2018

Mieke van Zonneveld (svRap Vrouwen1) is een van de 5 genomineerde voor de VSB Poezieprijs 2018.

De VSB Poezieprijs is sinds 1992 de belangrijkste prijs voor Nederlandstalige poezie en bekroont jaarlijks de beste bundel van het voorgaande jaar met een bedrag van € 25.000,– en de uitreiking van de VSB poezieprijs 2018 vindt op 25 januari 2018 plaats in Dilligentia in Den-Haag.

Bestuur svRap

CONTRIBUTIE update

De contributie-inning is dit jaar weer zeer goed verlopen.

De meeste leden zijn inmiddels gewend aan het CLUBCOLLECT-systeem en van de mogelijkheid om gespreid te betalen wordt door veel leden gebruik gemaakt.

Leden hebben tot uiterlijk 31 december 2017 om aan hun verplichting te voldoen.

Spelende leden zullen daarna niet meer mee kunnen doen aan wedstrijden en trainingen en de aanvoerders ontvangen hierover bericht.

Laat het niet zo ver komen en zorg voor een tijdige betaling.

Bestuur svRAP

Parkeertip: aanrijden via Saskia van Uylenburgweg 2 1183 DK AMSTELVEEN

Veel bezoekers van RAP rijden aan via de Kalfjeslaan. Vanuit die route is er weinig parkeergelegenheid en er wordt streng gecontroleerd op foutparkeerders. Daarom het advies om in uw routeplanner het adres Saskia van Uylenburgweg 2 1183 DK Amstelveen in te tikken. Aan het einde van deze weg is een hele grote parkeerplaats waar u altijd terecht kunt. Het is dan een paar minuutjes lopen naar de RAP accommodatie.

 

LET OP, DRINGEND ADVIES

Ga jij ’s avonds na de training op de fiets naar huis? Fiets samen, vermijd de weg langs de Amstel en fiets over de Europaboulevard! Bij een ingang van het Amstelpark, vlakbij de Rozenoordbrug, heeft een incident plaats gevonden. Er is meerdere malen een poging gedaan om de weg te versperren en passanten lastig te vallen. Daarom het volgende advies: fiets in groepen en over de Europaboulevard. Aan ouders het advies: meefietsen.

JAARVERGADERING SVRAP DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 OM 20.00 UUR.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING van de SVRAP, te houden op dinsdag 14 november 2017 in het clubhuis op Sportpark ’t Loopveld Aanloop 4 te Amstelveen aanvang 20.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene vergadering van 30 juni 2016
 4. Mededelingen Bestuur
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017
 6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2015/2016 en 2016/2017.
 7. Verslag kascommissie, decharge bestuur
 8. Verkiezing van het bestuur
 9. Contributie seizoen 2018-2019
 10. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
 11. Verkiezing Jeugdcommissie
 12. Verkiezing Kascommissie
 13. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie
 14. Informatie over nieuw clubhuis door Charles Kint
 15. Rondvraag
 16. Sluiting door de Voorzitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jurriaan Frakking Voorzitter                                                                                                                              Jean Bollen           Secretaris