Leden die hun lidmaatschap wensen te beeindigen dienen dit volgens de Statuten en Huishoudelijk reglement van de svRap te doen voor 31 mei 2017 via het sturen van een email naar info@svrap.nl en je ontvangt hiervan een bevestiging.

Te laat of in het geheel niet opzeggen houdt in dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd en de volledige contributie voor het nieuwe seizoen dient dan te worden voldaan.

Tenslotte, afmelden kan niet bij de leider of trainer worden gedaan maar uitsluitend via het sturen van een email.

Bestuur svRap

info@svrap.nl